Najpopularniejsze kasyna

9.2/10
Sloty Kasyno
Zagraj
9/10
CasinoEuro
Zagraj
8.5/10
Bitstarz Kasyno
Zagraj
7.4/10
Kasyno Cruise
Zagraj
6.2/10
Spinit Kasyno
Zagraj

Ogólne warunki polityki prywatności i informacje

 • eGamingAdvisor.com gromadzi Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszych usług.
 • Polska wersja językowa eGamingAdvisor.com jest przeznaczona dla użytkowników posługujących się językiem Polskim przebywających poza granicami Polski.
 • Użytkownicy Internetu poniżej 18 roku życia nie mogą zarejestrować się w witrynie eGamingAdvisor.com
 • Użytkownik eGamingAdvisor.com może poprosić o dezaktywację lub usunięcie jego konta. Natomiast eGamingAdvisor.com zastrzega sobie prawo do przechowywania informacji dotyczących deaktywowanych i usuniętych kont w archiwach informacji eGamingAdvisor.com
 • Jeśli nie chcesz otrzymywać emaili z serwisu eGamingAdvisor.com, skontaktuj się z nami pod adresem support@egamingadvisor.com
 • Informacje dotyczące Twego konta na eGamingAdvisor.com są całkowicie chronione hasłem.
 • eGamingAdvisor.com korzysta z wymaganych zabezpieczeń, które działają zgodnie z przepisami w celu ochrony informacji osobistych.
 • eGamingAdvisor.com korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze doświadczenia naszych usług.
 • eGamingAdvisor.com może używać informacji osobistych użytkownika do celów reklamowych.
 • eGamingAdvisor.com może zmienić politykę prywatności. Powiadomimy użytkowników o ważnych zmianach, umieszczając stosowny komunikat w naszej witrynie.
 • eGamingAdvisor.com nie gwarantuje, że zawartość serwisu jest zgodna ze stanem faktycznym w przypadku braku lub nieprawidłowej informacji można uzyskać więcej informacji na ten temat kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej – support@egamingadvisor.com
 • Odpowiedzialność użytkowników polega na sprawdzeniu poprawności informacji przed podjęciem działań.
 • eGamingAdvisor.com zastrzega sobie prawo do dostosowania informacji zawartych w tej witrynie bez uprzedzenia.
 • Niektóre usługi podlegają przepisom lub innym ograniczeniom i nie są dostępne we wszystkich krajach.

eGamingAdvisor.com podaje informacje osobiste, tylko za zgodą użytkownika lub w następujących wyjątkach:

 • Udostępniamy informacje zaufanym firmom w ramach porozumień o poufności. Firmy te nie mają autonomicznego prawa do rozpowszechniania tych informacji.
 • Nakaz sądowy, proces prawny lub inny wymóg prawny.
 • Informacje o użytkowniku zostaną przekazane, jeśli eGamingAdvisor.com zostanie przejęty lub połączony z inną firmą. eGamingAdvisor.com poinformuje użytkowników o takiej sytuacji przed przekazaniem jakichkolwiek danych.

 

No votes yet.
Please wait...

Najlepsi Bukmacherzy

Unibet
9.4/10 (484 oceny)
ZŁ/€/£
200 EXTRA BET
NordicBet
9.4/10 (204 oceny)
€/$/£
100 EXTRA BET
bwin
9.4/10 (98 oceny)
ZŁ/€
100 EXTRA BET